SSzS logoRonald van Assen

Veelzijdig auteur, blogger en spreker

Biografie Ronald van Assen

Ronald van Assen (Delft, 1971) is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij werkte ruim 17 jaar in de automatisering, leek altijd vrolijk en leidde ogenschijnlijk een probleemloos leven. Dat leven bleek echter één grote schijnvertoning. In werkelijkheid was het een leven vol stress en angst wat resulteerde in het horen van stemmen, allerhande dwanggedachten, overspannenheid en middelen misbruik.

Ronald van Assen - boeken

Pas op zijn veertigste levensjaar kwam hij met zijn verhaal naar buiten en kon er een diagnose worden gesteld. Hij bleek al die jaren al verschillende vormen van persoonlijkheidsstoornissen en een impulscontrole stoornis te hebben (later is ook een bipolaire stoornis vastgesteld). Vanaf dat moment nam zijn leven een heel andere wending. De juiste hulp werd gestart. Er werd een begin gemaakt met therapie en Ronald begon (in eerste instantie op therapeutische basis) met schrijven. Hij kreeg de smaak te pakken en heeft inmiddels al een groot aantal boeken en verhalen geschreven die ook allemaal zijn uitgegeven. Zijn verdere leven wil hij wijden aan het schrijven en het ondersteunen van anderen met zijn ervaring binnen de psychiatrie. (meer info)

Ronald van Assen